Afscheidsfeest Rob Hagendijk

Op 26 juni a.s. neemt Rob Hagendijk na ruim 43 jaar afscheid als werknemer van de Universiteit van Amsterdam. Hier vindt u de uitnodiging en het programma voor zijn afscheidsfeest. Voor contact en nadere inlichtingen over het afscheid kunt u zich wenden tot Helena Uzelac (h.uzelac@uva.nl).

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld

Debat: geen geneesmiddelen vanwege de kosten?

Innovatie van geneesmiddelen is duur en ingewikkeld, de effectiviteit van bestaande middelen is omstreden en de industrie zou aan dit alles veel te veel verdienen. Morele, medische en financiële vragen lopen hier door elkaar. De behandeling voor een reeks zeldzame ziekten (Pompe, Fabry etc.) staat al ter discussie, het nut van veel breed ingezette geneesmiddelen eveneens. Helpt het allemaal wel voldoende en wordt het niet veel te duur? Hoe krijgen we betere medicijnen en wie betaalt daaraan mee? Is het tijd om de overheid een grotere rol te laten spelen?

Met: Michel Dutree (NEFARMA), Carla Hollak (AMC),Toine Pieters (VU/UU), Harry Seeverens (Min. v. VWS), Cees Smit (Patiëntenverenigingen). Voorzitter: Rob Hagendijk (UvA).

Georganiseerd onder auspiciën van NRC Handelsblad, AISSR, IIS.

Plaats: CREA Theater, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam.
Toegang: gratis.
Reserveren: 020 525 1400.

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld

Studiemiddag Onzekerheid Troef

Of het nu gaat om omstreden vaccinatiecampagnes, het zogenaamde failliet van de economische wetenschap in het licht van de financiële crisis, fraude en belangenverstrengeling of onzekerheden in klimaatrapporten; steeds vaker staat het gezag van wetenschappelijke kennis ter discussie. Tegelijkertijd leveren initiatieven voor meer publieksparticipatie weinig op. Wat is hier aan de hand? Wie kun je (nog) vertrouwen en waarom eigenlijk? Hoe wetenschappelijke advisering, publiek debat en besluitvorming beter te organiseren? Is de straling van ons mobieltje ongevaarlijk? Weten we dat zeker?

Tijdens de studiemiddag Onzekerheid Troef wordt gezocht naar antwoorden op deze kwesties. De bekende Britse auteur en hoogleraar Brian Wynne (Universiteit van Lancaster) die al sinds de jaren zeventig de ontwikkelingen onderzocht en bekritiseert is de speciale gast. Ook vinden er workshops plaats over ondermeer klimaat, vaccinatie en innovatie in de landbouw. Dit alles m.m.v. Huub Dijstelbloem (WRR, UvA), Rob Hagendijk (UvA), Harro Maat (Wageningen), Paulus Lips (arts, UvA) en Monique Riphagen (Rathenau).

Een belangrijke plaats in de discussies zal het boek Onzekerheid Troef. Het Betwiste gezag van de wetenschap spelen, dat onlangs met steun van het IIS verscheen bij Uitgeverij Van Gennep.

Het plenaire gedeelte met Brian Wynne, zal in het Engels worden gegeven. Bij de workshops is de voertaal Nederlands.

Wanneer?
13 januari 2012, 14:00 – 17:00

Waar?
Science Park, Amsterdam: zaal C 0.110

Aanmelden

Stuur aub een mail naar Lukas Verburgt: l.m.verburgt@uva.nl

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld

De burger als grondstof: technologie, overheid en veiligheid – een debat in Spui 25

De Alumikring Wetenschapsdynamica/STS organiseert op dinsdag 21 juni van 20:00 tot 22:00 in samenwerking met het Academisch-Cultureel centrum SPUI25 een discussieavond over De burger als grondstof: technologie, overheid en veiligheid.

Nationale en internationale veiligheid blijft een heet politiek hangijzer. Om grenzen te kunnen bewaken, om te surveilleren, of voor het oplossen en voorkomen van criminaliteit is technologie onmisbaar. Die technologieën werken echter alleen als ze gevoed worden met persoonlijke informatie. Zulke informatie vormt steeds meer de grondstof van overheidsbeleid. Om de maatschappij te beschermen doen zulke technologieën daarom een beroep op ons allemaal – gevraagd en zo nodig ongevraagd. Terwijl de overheid op allerlei terreinen terugtreedt rukt diezelfde overheid juist op in ons alledaags leven.

Welke offers vragen zulke technologieën van burgers? En zijn ze nu goed voor onze veiligheid? Is het inderdaad zo dat wie niets te verbergen heeft ook niets te vrezen heeft? Of leidt de oprukkende overheid tot een afbraak van grondrechten? Wetenschapsonderzoeker Victor Toom (Northumbria University Centre for Forensic Science in Newcastle upon Tyne) belicht deze vragen vanuit zijn onderzoek naar forensische DNA-technieken. Anne-Greet Keizer (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) gaat hierop in vanuit het onlangs verschenen WRR-rapport iOverheid, over hoe om te gaan met een overheid die draait op informatiestromen. Ard van der Steur (Tweede Kamerlid VVD) reageert. Bart de Koning treedt op als moderator.

Victor Toom, wetenschapsantropoloog, werkt momenteel bij het Northumbria University Centre for Forensic Science in Newcastle upon Tyne, Engeland. Hij promoveerde vorig jaar aan de UvA bij het Amsterdam Institute for Social Science Research op een onderzoek naar de opkomst van forensisch DNA-onderzoek in Nederland. Zijn boek, Dragers van waarheid (Kluwer), is daar een bewerking van en wordt deze avond ten doop gehouden.

Anne-Greet Keizer studeerde Bestuurskunde en Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was daarna werkzaam als docent en promovendus bij het departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Sinds 2005 is ze werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Recent was ze lid van de projectgroep die het rapport iOverheid voorbereidde. Voor de bijbehorende Verkenning De staat van informatie schreef ze een hoofdstuk over digitalisering van medische informatie.

Ard van der Steur is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij was advocaat en is eigenaar van een trainingsopleiding op juridisch gebied. Eerder was hij partner van advocatenkantoor NautaDutilh en docent aan het Moot Court van de Leidse rechtenfaculteit. De heer Van der Steur is namens de VVD lid van de gemeenteraad van Teylingen. Als Kamerlid houdt de heer Van der Steur zich met name bezig met justitie, staatsrechtelijke vraagstukken en bestuursrecht. (biografie verkort overgenomen van www.parlement.com)

Bart de Koning is freelance journalist en schrijft over politiek, economie en recht. Hij werkte onder andere voor Algemeen Dagblad, Quote, FemBusiness en HP/De Tijd. en spreker over privacy en veiligheid. In 2008 schreef hij het boek Alles onder controle, waarin hij uitlegt waarom de overheid de burger tegenwoordig niet meer vertrouwt. Vorige maand verscheen een nieuwe druk, met een update over de laatste ontwikkelingen op privacygebied. De Koning is lid van de jury van de Big Brother Awards.

SPUI25 is een Academisch-Cultureel centrum dat een brug vormt tussen de Universiteit van Amsterdam en de wereld van de culturele praktijk in de breedste zin. Partners van SPUI25 zijn de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en bureau Communicatie) en de Amsterdamse Universiteits- Vereniging (AUV), Amsterdam University Press (AUP), uitgeverij De Bezige Bij, NWO Geesteswetenschappen, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Athenaeum Boekhandel. Mediapartner is NRC Handelsblad. Hoofdbegunstiger is De Nederlandsche Bank.

Reservering
De toegang is gratis. De capaciteit van SPUI25 is beperkt. Voor het bijwonen van bijeenkomst dient u zich dan ook van tevoren aan te melden via de website www.spui25.nl.    Adres: Spui 25 – 27, 1012 WX Amsterdam.

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld

Loet Leydesdorff benoemd tot hoogleraar

Loet Leydesdorff, sinds jaar en dag betrokken bij wetenschaps- en technologiestudies aan de UvA, is onlangs benoemd tot hoogleraar Communication and Innovation in the Dynamics of Science and Technology. Loets onderzoek richt zich op het meten en modelleren van wetenschappelijke kennis in al haar facetten.

Zie ook de UvA-site.

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld

Klimaat: kunnen we het maken? Een debat in Spui25

Voor reserveren, ga naar de site van Spui25 of klik deze link.

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld

AUV-dag

Zaterdag 6 november organiseert de alumnikring Wetenschapsdynamica een lezing op de jaarlijkse Amsterdamse Universiteitsvereningsdag.

Collega-alumnus Conor Douglas (2004, gepromoveerd aan de University of York in 2009) zal (in het Engels) meer over zijn eigen onderzoek vertellen, over the role of users in biomedical translational science and biobanking. Gebruikers van biomedische onderzoek en onderzoeksgegevens doen meer dan het gebruiken van eindresultaten; ze zijn vaak actief betrokken bij het produceren van kennis. Dat heeft belangrijke gevolgen voor het zoeken naar geschikte toepassingen van biomedische kennis, zo betoogt Conor.

Aanwezigheid is gratis voor AUV-leden. Lid worden kan via deze link. Aanmelding kan nog op de dag zelf, bij de Oudemanhuispoort. Tot dan!

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld

Kortzichtig Bezuinigen

Grondslagenonderzoek hoort, zeker gezien de economische crisis, core-business te zijn voor economen, volgens Rob Hagendijk. Dus het plan om juist de leerstoelgroep op te heffen die zich specialiseert in dat soort onderzoek, baart hem zorgen.

Een nieuw stap dreigt in de afbraak van serieuze reflectie op wetenschap aan de UvA.

Een artikel van Rob Hagendijk
Continue reading

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld

Biodiversiteit: wat is het waard?

Woensdag 19 mei, SPUI25, 20:00

2010 is het internationale jaar van de biodiversiteit. ‘Biodiversiteit is Leven’, zo luidt de slogan. De waarde van biodiversiteit voor mens en milieu moet nu eindelijk duidelijk worden.
Continue reading

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld

Kun je je gelijk kopen? De markt van de forensische expertise

Er is een markt voor forensische expertise – met concurrentie tussen aanbieders en keuzemogelijkheden voor aanklagers en verdachten als gevolg. Hoe verandert de juridische praktijk nu steeds complexere contra-expertise breder beschikbaar komt? Gaan we Amerika achterna, waar verschillende partijen verschillende ‘waarheden’ verdedigen?
Continue reading

Posted in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld