De burger als grondstof: technologie, overheid en veiligheid – een debat in Spui 25

De Alumikring Wetenschapsdynamica/STS organiseert op dinsdag 21 juni van 20:00 tot 22:00 in samenwerking met het Academisch-Cultureel centrum SPUI25 een discussieavond over De burger als grondstof: technologie, overheid en veiligheid.

Nationale en internationale veiligheid blijft een heet politiek hangijzer. Om grenzen te kunnen bewaken, om te surveilleren, of voor het oplossen en voorkomen van criminaliteit is technologie onmisbaar. Die technologieën werken echter alleen als ze gevoed worden met persoonlijke informatie. Zulke informatie vormt steeds meer de grondstof van overheidsbeleid. Om de maatschappij te beschermen doen zulke technologieën daarom een beroep op ons allemaal – gevraagd en zo nodig ongevraagd. Terwijl de overheid op allerlei terreinen terugtreedt rukt diezelfde overheid juist op in ons alledaags leven.

Welke offers vragen zulke technologieën van burgers? En zijn ze nu goed voor onze veiligheid? Is het inderdaad zo dat wie niets te verbergen heeft ook niets te vrezen heeft? Of leidt de oprukkende overheid tot een afbraak van grondrechten? Wetenschapsonderzoeker Victor Toom (Northumbria University Centre for Forensic Science in Newcastle upon Tyne) belicht deze vragen vanuit zijn onderzoek naar forensische DNA-technieken. Anne-Greet Keizer (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) gaat hierop in vanuit het onlangs verschenen WRR-rapport iOverheid, over hoe om te gaan met een overheid die draait op informatiestromen. Ard van der Steur (Tweede Kamerlid VVD) reageert. Bart de Koning treedt op als moderator.

Victor Toom, wetenschapsantropoloog, werkt momenteel bij het Northumbria University Centre for Forensic Science in Newcastle upon Tyne, Engeland. Hij promoveerde vorig jaar aan de UvA bij het Amsterdam Institute for Social Science Research op een onderzoek naar de opkomst van forensisch DNA-onderzoek in Nederland. Zijn boek, Dragers van waarheid (Kluwer), is daar een bewerking van en wordt deze avond ten doop gehouden.

Anne-Greet Keizer studeerde Bestuurskunde en Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was daarna werkzaam als docent en promovendus bij het departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Sinds 2005 is ze werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Recent was ze lid van de projectgroep die het rapport iOverheid voorbereidde. Voor de bijbehorende Verkenning De staat van informatie schreef ze een hoofdstuk over digitalisering van medische informatie.

Ard van der Steur is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij was advocaat en is eigenaar van een trainingsopleiding op juridisch gebied. Eerder was hij partner van advocatenkantoor NautaDutilh en docent aan het Moot Court van de Leidse rechtenfaculteit. De heer Van der Steur is namens de VVD lid van de gemeenteraad van Teylingen. Als Kamerlid houdt de heer Van der Steur zich met name bezig met justitie, staatsrechtelijke vraagstukken en bestuursrecht. (biografie verkort overgenomen van www.parlement.com)

Bart de Koning is freelance journalist en schrijft over politiek, economie en recht. Hij werkte onder andere voor Algemeen Dagblad, Quote, FemBusiness en HP/De Tijd. en spreker over privacy en veiligheid. In 2008 schreef hij het boek Alles onder controle, waarin hij uitlegt waarom de overheid de burger tegenwoordig niet meer vertrouwt. Vorige maand verscheen een nieuwe druk, met een update over de laatste ontwikkelingen op privacygebied. De Koning is lid van de jury van de Big Brother Awards.

SPUI25 is een Academisch-Cultureel centrum dat een brug vormt tussen de Universiteit van Amsterdam en de wereld van de culturele praktijk in de breedste zin. Partners van SPUI25 zijn de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en bureau Communicatie) en de Amsterdamse Universiteits- Vereniging (AUV), Amsterdam University Press (AUP), uitgeverij De Bezige Bij, NWO Geesteswetenschappen, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Athenaeum Boekhandel. Mediapartner is NRC Handelsblad. Hoofdbegunstiger is De Nederlandsche Bank.

Reservering
De toegang is gratis. De capaciteit van SPUI25 is beperkt. Voor het bijwonen van bijeenkomst dient u zich dan ook van tevoren aan te melden via de website www.spui25.nl.    Adres: Spui 25 – 27, 1012 WX Amsterdam.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.