Biodiversiteit: wat is het waard?

Woensdag 19 mei, SPUI25, 20:00

2010 is het internationale jaar van de biodiversiteit. ‘Biodiversiteit is Leven’, zo luidt de slogan. De waarde van biodiversiteit voor mens en milieu moet nu eindelijk duidelijk worden.

Tijdens deze avond spreken bioloog Cees Hof, wetenschapsonderzoeker Esther Turnhout en filosoof Bas Haring over de verhouding tussen wetenschap, economie, politiek en moraal in discussies over biodiversiteit. Met de toenemende aandacht voor biodiversiteit verandert het begrip en de zaken die het in beweging zet. Wat betekent bijvoorbeeld de eindeloze dataverzameling en de focus op economische waarde voor het begrip biodiversiteit en biodiversiteitsbeleid in Nederland?

Tot nu toe is de biodiversiteitskwestie vaak gepaard gegaan met veel emotionele discussies, waarin tot de verbeelding sprekende dieren als de reuzenpanda of de blauwe vinvis de boventoon voeren.

Deze sentimentele argumenten voor het behoud van biodiversiteit zijn in de praktijk echter minder overtuigend dan economische argumenten. Dit jaar zal in oktober in Nagoya, Japan met  de presentatie van de‘Stern review voor biodiversiteit’: de TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) review getracht worden de aandacht voor biodiversiteit, de aantasting van ecosystemen en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen tot een financieel-economische noodzaak te maken. Zo is één van de voorlopige uitkomsten van de TEEB- review dat er elk jaar tussen de 2 en 5 biljoen euro verloren gaat door het verdwijnen van bossen. Dit zet klassieke controverses over de spanning tussen natuurbescherming en economische ontwikkeling in aan ander licht. De goede verstaander valt echter nog iets anders op: het belang en de waarde van biodiversiteit wordt dan wel onderkend, maar wat daar precies mee wordt bedoeld en hoe we weten wat de stand van biodiversiteit is, is veel minder makkelijk vast te stellen.

Biodiversiteit is tegelijkertijd een wetenschappelijk meetbare grootheid en een politiek omstreden begrip. Wat bedoelen wetenschappers, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en anderen nu eigenlijk als ze het over biodiversiteit hebben? Hoe worden tellingen en metingen van wetenschappers en vrijwilligers, beleidsmatige beslissingen en maatschappelijke belangen op elkaar afgestemd? Tijdens deze avond nemen we de politieke en wetenschappelijke dimensies van biodiversiteit onder de loep.

Moderator: Alex Verkade
De sprekers

Dr. C.H.J. (Cees) Hof (UvA) heeft een achtergrond als ecoloog en evolutionair (paleo)bioloog en werkt momenteel als coördinator van de Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF). NLBIF promoot en ondersteunt het online zetten van Nederlandse biodiversiteitgegevens om ze zo wereldwijd en voor iedereen toegankelijk te maken.

Dr. E. (Esther) Turnhout is werkzaam bij de leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid aan de Wageningen University & Research Centre. Ze is geïnteresseerd in de rol van wetenschappelijke kennis en expertise voor natuurbeschermingsbeleid. Haar proefschrift (2003) ging over de opkomst van ecologische indicatoren voor Nederlands natuurbeschermingsbeleid.

Prof.dr. S. (Bas) Haring is filosoof en informaticus, schrijver van kinderboeken en populairwetenschappelijk werk, televisiepresentator bij de RVU en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, waar hij de leerstoel ‘publiek begrip van wetenschap’ bekleedt. In 2009 verscheen in het kader van de Maand van de filosofie zijn essay Het aquarium van Walter Huijsmans of waarom zouden we ons zorgen maken over de toekomst van de aarde?, waarin hij onder andere ingaat op de maatschappelijke waarde en betekenis van biodiversiteit.

Alex Verkade is bioloog. Als directeur van De Praktijk en stichting Very Disco maakt hij zoveel mogelijk mensen enthousiast over wetenschap – via het onderwijs, maar ook door wetenschap te programmeren in het uitgaansleven.

De lezing wordt georganiseerd door de alumikring wetenschapsdynamica/Science and Technology Studies (STS). De lezing vindt plaats in SPUI25. Toegang tot de activiteiten in SPUI25 is gratis. U dient zich wel van tevoren in te schrijven.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.